Zinest

Profil společnosti Company profile

Co děláme

Zinest se zabývá distribucí drogistického zboží. Na trhu působí nepřetržitě od roku 1992 a za tu dobu si vybudoval renomé spolehlivé a důvěryhodné firmy s tradicí. Obchoduje se známými a žádanými značkami, mimo jiné P&G, Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser a mnoha dalšími. Produkty pocházejí z oficiální distribuce a čerstvé výroby.

What we do

Zinest distributes toiletries and cosmetics. It started in 1992 and since then it has built it's reputation as a reliable and truwtworthy company with tradition. Zinest sells products of well known and demanded brands, including P & G, Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser and many others. All goods come from official distribution and fresh production.
Distribuce drogerie známých výrobců
Mezinárodní působnost společnosti Zinest

Mezinárodní působnost

Zinest působí v současnosti mezinárodně. Dodává do zemí EU i mimo ni. Svou působnost neustále rozšiřuje a hledá nové příležitosti. Pravidelná účast na významných veletrzích a využití nejmodernějších nástrojů informačních technologií umožňují sjednávat ty nejvýhodnější podmínky vzájemné spolupráce.

International business

Zinest currently operates internationally, delivering to EU countries and beyond. It's scope is constantly expanding and looking for new opportunities. Regular attendance at major trade shows and use of the latest information technology tools allows us to negotiate the most favorable conditions of cooperation.

Osobní charakter společnosti

I přes svojí rozsáhlou působnost je Zinest firmou s osobním charakterem. Prodejní tým tvoří zkušení obchodní zástupci a manažeři, kteří zároveň využívají vyspělé informační systémy. Díky tomu společnost pracuje rychle a efektivně. Šetří tak čas, který věnuje zákazníkům.

A company with personal character

Despite it's wide scope, Zinest represents a company with personal character. The sales team consists of experienced sales representatives and managers who are use advanced information systems to save time and work more efficiently. As a result, the company has more time to dedicate to it's customers.
Company Headquarters

Kontakt Contact

Kontaktní adresa:
Company headquarters:

Libušská 319/126
142 00 Praha 4

E-mail: zinest@zinest.cz

Fakturační adresa:
Billing address:

Jungmannova 25/13
110 00 Praha 1, Nové Město


IČO / Reg. no.: 48112453
DIČ / VAT no.: CZ48112453

Výpis z obchodního rejstříku
Certificate of Incorporation

Logistické centrum

Chýnovská 535,
391 11, Planá nad Lužnicí
tel., fax: 381 297 201
e-mail: jizni_cechy@zinest.cz

Zobrazit na mapě / Show on map

Členství ve sdruženích Membership in associations

Členství

Zinest je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a EKOKOMu.

Zinest is a member of Czech Confederation of Commerce and Tourism and EKOKOM.